Pur Sang en Partners

Pur Sang en Partners B.V. is een innovatie- en investeringsmaatschappij met een focus op gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Binnen het speelveld van arbo, preventie, zorg en leefstijl en altijd gerelateerd aan werk, onder het motto ‘werken is gezond’,  innoveert en investeert Pur Sang en Partners sinds 1989.

Pur Sang en Partners heeft nog twee aandeelhouders. Nextcare, zorgfinancier vanuit Next Real Estate die zich bezighoudt met het ontwikkelen van o.a. gezondheidscentra. En Pur Sang, de holding van initiatiefnemer en bestuurder Geert-Jan van der Sangen. CbusineZ, participatiemaatschappij van zorgverzekeraar CZ met als doel een innovatieve bijdrage te leveren aan producten en diensten voor de zorgbranche, heeft haar belang recent verkocht.

In de ruim 30 jaar dat Pur Sang en Partners actief is in de markt zijn er veel innovaties gerealiseerd, met wisselend succes. Ook zijn er diverse start-ups gerealiseerd en heeft Pur Sang en Partners geïnvesteerd in bestaande activiteiten. Bedrijven waar Pur Sang en Partners in het verleden bij betrokken is geweest zijn AFP, Fysio Fit, Salto Groep, Work2, De Gezonde Zaak, FitzMe Company en MyVitality.

Pur Sang en Partners is eigenaar van het Gasthuis Pur Sang in de Betuwe.

Rondom gezond

Rondom Gezond © is een concept waarbij op vier momenten aanleiding is om in beweging te komen. Vanuit deze vier (interventie)momenten start een gedragsmatige aanpak om ‘rondom gezond’ te worden en te blijven.

Kaders (arbo, preventie, zorg en leefstijl)
De kaders van het Rondom Gezond © concept beginnen bij de vier interventiemomenten die ieder een markt vertegenwoordigen en ook samenhangend zijn. Deze herkenbare markten hebben ieder hun eigen ‘momentum’ en doelgroep. Arbo en preventie zijn gericht op zakelijke markt, terwijl zorg en leefstijl meer uitgaan van individuen en derhalve de particuliere markt vertegenwoordigen.

Thema’s (verzuim, ziekte, gezondheid en vitaliteit)
In deze markten zijn belangrijke thema’s te herkennen. Het Rondom Gezond © concept wil aanleidingen die een negatieve associatie (ziekte en verzuim) hebben inzetten voor een positieve verandering door te investeren in gezondheid en vitaliteit. Dat betekent een beweging van ziekte naar gezondheid en van verzuim naar vitaliteit.

Diensten (re-integratie, curatie, risicoreductie, zelfpreventie)
Rondom Gezond © betekent dat noodzakelijke curatie en verantwoorde re-integratie worden ingezet om mensen te bewegen van ‘zorgmanagement’ naar ‘zelfmanagement’. Leren om bewust om te gaan met gezondheid zonder risico’s te lopen. En zelf verantwoordelijkheid nemen om alle aspecten van gezondheid in balans te houden.

Gedachtegoed

Pur Sang en Partners vertrekt vanuit het gedachtegoed van Ondernemen Pur Sang.
Ondernemen Pur Sang betekent ondernemen vanuit een mensgerichte visie waarin ontwikkeling, gezondheid en interactie centraal staan.

In deze visie worden koers, doelen en resultaten van organisaties in toenemende mate bepaald door persoonlijke doelstellingen en behoeften van mensen.

De opdracht is daarin een juiste balans te vinden dat recht doet aan de positie van beiden. Dit betekent dat, naast een gezonde en stimulerende werkomgeving, continue interactie tussen
organisatie en mensen van essentieel belang is.

  • Ondernemen Pur Sang leidt tot inspiratie en levert een aantoonbaar beter resultaat op
voor mensen en organisatie.
  • Ondernemen Pur Sang staat symbool voor ondernemingen die vanuit
een deze visie met bijbehorende waarden samenwerken.

    Het is onze overtuiging dat er een evenwicht moet zijn tussen persoonlijke doelstellingen van mensen
en de doelen van de organisatie.

Want mensen zijn de organisatie.

Beweegt mensen

Pur Sang en Partners beweegt mensen. Iedere betrokken medewerker van ons beweegt mensen. Letterlijk en figuurlijk. Fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Onze mensen bewegen mensen. Van de medische wereld naar De Gezonde Wereld.

Onze missie is blijvende beweging
Wij geloven dat bewegen energie geeft voor mens en organisatie. Wij geloven dat gebalanceerd bewegen de gezondheid van mens en organisatie bepaalt. Wij geloven dat gezonde organisaties oprechte zorg en aandacht hebben voor de gezondheid van mensen.

Onze ambitie is dat we de autoriteit worden op het gebied van mens en werk. Gezonde organisaties investeren in gezonde medewerkers die werken aan een gezond resultaat. Want investeren in de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers levert een aantoonbaar en beter resultaat voor mens en organisatie.

Onze visie op gezondheid. Gezond zijn, gezond leven en gezond werken is gebaseerd op een evenwicht tussen fysieke, mentale, sociale en spirituele aspecten. Gezondheid is een continuüm waarin kwaliteit van leven en werken, (werk)plezier, welzijn, actieve leefstijl en geluk vanzelfsprekend zijn. Gezonde organisaties bieden zorg en ondersteuning door te investeren in dit continuüm van gezondheid en werkplezier. En ze doen dit door in te zetten op duurzame gedragsverandering.

 

Publicaties

Bewegen

Multidisciplinaire behandeling

Contact

geert-jan@pursangenpartners.nl